Facebook WSNS Facebook WSNS Lubię To
SOCJOLOGIA - studia I stopnia

Socjolog w systematyczny sposób opisuje społeczeństwo we wszystkich jego wymiarach, bada społeczne reguły, struktury, procesy i zmiany społeczne wykorzystując do tego wszelkie dostępne metody i techniki badawcze (wywiad, ankieta, analiza desk research, itp.). Socjolog lepiej niż inni dostrzega zmiany w życiu społecznym i szybciej się do nich dostosowuje, dlatego doskonale sprawdza się jako:

 • Coach NOWOŚĆ!!!,
 • Badacz w ośrodkach badania opinii społecznej,
 • Analityk społeczny i marketingowy,
 • Specjalista ds. marketingu i zarządzania zasobami ludzkimi,
 • Naukowiec w uczelniach i instytutach naukowych,
 • Konsultant w instytucjach doradczych i szkoleniowych,
 • Konsultant w agencjach PR oraz reklamowych,
 • Rzecznik prasowy instytucji publicznych i komercyjnych
 • Dziennikarz w środkach masowego przekazu,
 • Urzędnik w administracji państwowej i samorządowej,
 • Animator w placówkach kulturalnych,
 • Pracownik socjalny w ośrodkach pomocy społecznej,
 • Nauczyciel w szkołach (ukończeniu studium pedagogicznego).

Socjologia dostarcza wiedzy, bez której organizacje społeczne, polityczne i biznesowe, a także media i wszelkie inne dziedziny komunikacji społecznej nie są w stanie skutecznie funkcjonować. Wiedza socjologiczna ma uniwersalne znaczenie i zastosowanie, odnosząc się do wszelkich aspektów życia społecznego. Absolwent socjologii dzięki umiejętności badania struktury społecznej nabędzie umiejętności modelowania działań zbiorowych, wspomagania inicjatyw obywatelskich, wykorzystania kapitału ludzkiego w organizacji lub przedsiębiorstwie oraz budowania zespołów i kultury organizacyjnej.

Uczelnia w ramach kierunku socjologia organizuje swoim studentom:

 • zajęcia z wykorzystaniem IBM SPSS Statistics (program do analizy danych statystycznych),
 • uczestnictwo w projektach badawczych realizowanych przez kadrę doświadczonych socjologów,
 • darmowe kursy komputerowe z zakresu obsługi systemu operacyjnego WINDOWS, pakietu MICROSOFT OFFICE oraz LINUX,
 • darmowe kursy komputerowe (potwierdzone certyfikatem) z zakresu zagadnień sieci LAN i Internetu,

Studia I stopnia (licencjackie – 6 semestrów) stacjonarne i niestacjonarne

Specjalności:

Nasze atuty:

 • Wykwalifikowana kadra dydaktyczna z doświadczeniem akademickim i praktycznym.
 • Profesjonalne oprogramowanie IBM SPSS Statistics (program komputerowy do analizy danych statystycznych, wykorzystywany przez ośrodki akademickie, ośrodki badania opinii społecznej i rynku oraz biznes. IBM SPSS Statistics wykorzystywany jest tylko przez niektóre uczelnie prywatne).
 • Nowoczesne metody nauczania.
 • Konsultacje doradcy zawodowego.
 • Udział w realizacji akcji społecznych i badań naukowych.
 • Udział w organizowaniu konferencji naukowych.
 • Wolne niedziele – dotyczy studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
 • Uczelnia w centrum miasta z własnym bezpłatnym parkingiem.
 • Budynek Uczelni dostosowany dla osób niepełnosprawnych .

POLITYKA COOKIES

KONTAKT:
ul. Zamojska 47, 20-102 Lublin

KONTO BANKOWE:
BANK PKO BP S.A.
26 1020 3176 0000 5602 0134 3771

© 2019 wNET

szkolenia bhp szkolenia pedagogiczne Kursy zawodowe Kursy kwalifikacyjne Kursy doskonal±ce Szkolenia zawodowe Szkolenia kwalifikacyjne Szkolenia doskonal±ce Szkolenia Lublin Kursy Lublin kursy dla nauczycieli kursy dla kadr szkolenia dla nauczycieli szkoleniadlanauczycieliwarszawa szkoleniadlanauczycieliwars warszawa.szkoleniadlanauczycieli szkoleniadlanauczycielikatowice szkoleniadlanauczycieligdansk szkoleniadlanauczycieliwroclaw szkoleniadlanauczycielipoznan szkoleniadlanauczycieliszczecin szkoleniadlanauczycielilodz szkolenia dla kadr kursydlanauczycieli szkoleniedlanauczycieli kursmakijazulublin doradztwozawodowestudiapodyplomowewarszawa doradztwozawodowestudiapodyplomowekatowice dietetykastudiapodyplomowewarszawa dietetykastudiapodyplomowekatowice socjoterapiastudiapodyplomowewarszawa socjoterapiastudiapodyplomowekatowice szkoleniekursdlanauczycieli doradztwozawodowestudiapodyplomowe dietetykastudiapodyplomowe posrednictwopracystudiapodyplomowe socjoterapiastudiapodyplomowe asystentrodzinystudiapodyplomowe Kurs języka migowego Kurs na wychowawcę kolonijnego Kurs na wychowawcę kolonijnego

Galeria Filcu żerel.pl tapety natryskowe w Lublinie tapety natryskowe lublin Kurs prawa jazdy lublin Akademia jazdy lublin Studia podyplomowe Studia podyplomowe Lublin Studia podyplomowe Lublin Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu online

STUDIA I STOPNIA (licencjackie)

socjologia - specjalno¶ci: doradztwo zawodowe, socjotechnika i marketing polityczny, socjotechnika reklamy

kosmetologia

techniki dentystyczne - specjalno¶ci: ortodoncja, protetyka

dietetyka - specjalno¶ci: dietoterapia, żywienie zbiorowe, żywienie w sporcie, profilaktyka żywienia

taniec - specjalno¶ci: taniec towarzyski, taniec współczesny, taniec latynoski, choreoterapia

ratownictwo medyczne

praca socjalna z ludĽmi starszymi i niepełnosprawnymi z rodzin±

pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

INTER-EDUKACJA O¶rodek Doskonalenia Nauczycieli oferuje szkolenia dla nauczycieli kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli, kursy doskonal±ce dla nauczycieli, warsztaty dla nauczycieli, studia podyplomowe dla nauczycieli ucz±cych m.in. w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Łodzi, Gdańsku, Bydgoszczy, Białymstoku, Kielcach, Radomiu, Rzeszowie, Olsztynie, Rzeszowie, Szczecinie.

INTER-EDUKACJA Centrum Kształcenia Kadr

Możesz mieszkać m.in. w: Warszawie, Poznaniu, Katowicach, Łodzi, Radomiu, Rzeszowie, Kielcach, Białymstoku, Krakowie, Częstochowie, Bydgoszczy, Wrocławiu, Olsztynie, Toruniu, Gdańsku, Suwałkach, Szczecinie, Opolu, ale studiować w WSNS

STUDIA PODYPLOMOWE realizowane przez Internet (e-learning) w zakresie

DORADZTWA ZAWODOWEGO - dwusemestralne i trzysemestralne

KOSMETOLOGII W MEDYCYNIE - dwusemestralne Internet

RATOWNICTWA PRZEDMEDYCZNEGO - dwusemestralne

DIETETYKI I PLANOWANIA ŻYWIENIA - dwusemestralne i trzysemestralne

PSYCHODIETETYKA - dwusemestralne

BADADAŃ RYNKOWYCH - dwusemestralne

EUROPEJSKIEGO DORADCY ZAWODOWEGO - dwusemestralne

SOCJOTERAPII i profilaktyki społecznej dzieci i młodzieży - trzysemestralne

PO¦REDNICTWA PRACY - dwusemestralne

EKONOMIA SPOŁECZNA - dwusemestralne

PUBLIC RELATIONS PROMOCJA I REKLAMA

PEDAGOGIKA ZDROWIA I PROFILAKTYKA SPOŁECZNA

DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA - trzysemetralne

ORGANIZACJA POMOCY SPOŁECZNEJ - dwusemetralne

ASYSTENT RODZINY - PRACA SOCJALNA Z RODZINˇ - dwusemetralne

PRACA Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI I STARSZYMI - dwusemetralne

ORGZANIZACJA I ZARZˇDZANIE OPIEKˇ NAD LUD¬MI STARSZYMI

EDUKACJA ZDROWOTNA

KOSMETOLOGIA I ODNOWA BIOLOGICZNA